Nowa strona internetowa szkoły znajduje się pod adresem
http://sp2.siechnice.com.pl

Zapraszamy do korzystania z nowego serwisu.
Projekty historyczne
PROJEKT EDUKACYJNY - "POLSCY MEGAMOCNI"

Grupa docelowa: uczniowie szkoły podstawowej (kl.5-6) i gimnazjum.

Cele projektu: aktywizacja uczniów, rozbudzenie zainteresowania dziejami Polski i Polaków, motywowanie do samodzielnego zgłębiania wiedzy, budowanie świadomości obywatelskiej, rozwijanie współpracy na linii szkoła-rodzice, współpraca z organizacjami pozarządowymi (Odra-Niemen, Konspira, Inicjatywa Historyczna, IPN, Projekt Brygada) i lokalnymi.

Główne założenia projektu: zadanie przewidziane jest na cały rok szkolny, poszczególne wydarzenia i postacie prezentowane będą w określonych terminach, średnio co 1,5-2 miesiąca. Projekt zatytułowaliśmy "Polscy Megamocni" jako kontynuację i czasem uzupełnienie zeszłorocznego cyklu "Siedmiu Wspaniałych". Spośród istotnych dla naszych najnowszych dziejów faktów i osób wybraliśmy takie, które naszym zdaniem będą najbliższe młodzieży i pozwolą się z nimi utożsamiać oraz budować poczucie dumy z pięknych kart naszej historii. Każda z prezentowanych postaci "wprowadzana" będzie w sposób możliwie niekonwencjonalny, tak by rozbudzić ciekawość i sprowokować uczniów do stawiania pytań. Chcemy zachęcić do współpracy instytucje lokalne (Gminne Centrum Kultury, Urząd Gminy). Projekt ma zostać zakończony testem/konkursem z nagrodami (może stworzeniem w szkole np. Galerii Bohaterów - namalowanej przez uzdolnionych plastycznie uczniów).
  1. Październik wizyta kombatanta Armii Krajowej - uczestnika Powstania Warszawskiego. W przypadku niemożności wizyty kombatanta - prezentacja multimedialna - Polskie Państwo Podziemne. Do zobaczenia rekwizyty, mundury wojskowe (polskie i niemieckie).
  2. Listopad - polscy lotnicy w nawiązaniu do 75 rocznicy "bitwy o Anglię" o biorących w niej udział i ogólnie o naszych lotnikach z Polskich Sił Zbrojnych na zachodzie.
  3. Grudzień - stan wojenny w Polsce. Postać - Anna Walentynowicz. Prezentacja tematu w szkole z wykorzystaniem rekwizytów (mundur zomowca, ulotki z epoki, prosty sprzęt poligraficzny itp.), filmów, prezentacji (częściowo przygotowanych przez uczniów).
  4. Luty (po feriach) - Żołnierze Wyklęci - kontynuacja. Spotkanie z kombatantem, prezentacja multimedialna (częściowo przygotowana przez uczniów).
  5. Marzec - Narodowe Siły Zbrojne - "Brygada Świętokrzyska" - Prezentacja tej drugiej co do wielkości po AK podziemnej siły zbrojnej w okupowanej Polsce. Szlak bojowy, wyzwolenie niemieckiego obozu koncentracyjnego w Holiszowie w Czechach i losy powojenne "Brygady Świętokrzyskiej". O sposobach kultywowania pamięci opowiedzą inicjatorzy Projektu Brygada.
  6. Maj - Wołyń - gehenna ludności polskiej, odziały samoobrony. Multimedialna prezentacja tematu (w razie możliwości wizyta kombatanta z oddziału samoobrony). Dodatkowo wolontariusze O-N opowiedzą o obecnym stanie i miejscach pamięci, w których byli.
Po wszystkich lekcjach chętni uczniowie dostaną nieobowiązkowe dodatkowe prace (w porozumieniu z nauczycielami historii i języka polskiego) z możliwością zdobycia dobrej oceny i przyszłościowego uczestnictwa w konkursie.

Do pobrania